Giờ tin học của trường THCS - THPT Việt Thanh

Giờ tin học của trường THCS - THPT Việt Thanh

Giờ tin học tại trường THCS - THPT là một phần của chương trình giảng dạy chính thức của trường. Trong giờ học này, các học sinh sẽ được giới thiệu về các kiến thức cơ bản về tin học và công nghệ thông tin. Các chủ đề bao gồm: 
 
a) Các thành phần cơ bản của máy tính
b) Cách sử dụng các ứng dụng văn phòng cơ bản như Microsoft Word, Excel và PowerPoint
c) Các sử dụng Internet và các trình duyệt Website
d) Các khái niệm cơ bản về lập trình và phát triển ứng dụng
e) Các chủ đề liên quan đến an toàn và bảo mật thông tin
 
Giờ học tại trường THCS - THPT Việt Thanh cung cấp các hoạt động thực hành để học sinh có thể áp dụng kiến thực của mình vào thực tế. Ngoài ra, các giáo viên sẽ hướng dẫn học sinh về các sử dụng các công cụ và phần mềm hỗ trợ học tập, giúp các học sinh tiết kiệm thời gian và tăng khả năng hiệu quả trong học tập
 
 

giờ tin học tại trường việt thanh

giờ tin học tại trường việt thanh

giờ tin học tại trường việt thanh

giờ tin học tại trường việt thanh

 
 

Đăng ký để được tư vấn

Hãy nhập email của bạn vào đây để được hỗ trợ tư vấn nhé!