QUY TRÌNH TUYỂN SINH

ĐĂNG KÝ TẠI VĂN PHÒNG CỦA TRƯỜNG

Phụ huynh mang kết quả học tập năm học cũ của học sinh. Gồm phiếu điểm hoặc học bạ photo đến phòng tuyển sinh của nhà trường.
Phụ huynh mang kết quả học tập năm học cũ của học sinh. Gồm phiếu điểm hoặc học bạ photo đến phòng tuyển sinh của nhà trường.

Bộ phận tuyển sinh xem hồ sơ và hướng dẫn thủ tục nhập học cho học sinh.
Bộ phận tuyển sinh xem hồ sơ và hướng dẫn thủ tục nhập học cho học sinh.

 Phụ huynh hoàn tất các khoản phí nhập học. Nhà trường sẽ xếp lớp cho học sinh để hoàn tất quy trình nhập học
Phụ huynh hoàn tất các khoản phí nhập học. Nhà trường sẽ xếp lớp cho học sinh để hoàn tất quy trình nhập học

Đăng ký để được tư vấn

Hãy nhập email của bạn vào đây để được hỗ trợ tư vấn nhé!